بیش از 200 پرونده موفق ارتقا مرتبه علمی

بیش از 200 پرونده موفق ارتقا مرتبه علمی

(دانشیاری ، استادی)

در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

از سراسر کشور

رشته های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی

از سال 1394 تا کنون

وحید

درباره من