یک مدل بهینه‌سازی دو هدفة استوار برای انتخاب پاسخ به ریسک‌های پروژه و تبیین روش‌های حل مدل

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!