توسعه مدل کنترل موجودی قطعی برای کالا¬های فسادپذیر با در نظر گرفتن کمبود پس¬افت و تخفیف مقداری

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!