رویکرد بهینه سازی استوار در مسئله برنامه ریزی تولید با در نظر گرفتن دوباره کاری، کمبود و خرابی ناگهانی ماشین ها با شرایط نبود قطعیت: استفاده از یک روش تکاملی

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!