رویکردی نوین در مدل‌سازی شبکه عصبی مصنوعی بر اساس منطق رگرسیون فازی و کاربرد آن در پیش‌بینی (مورد کاوی: پیش‌بینی قیمت گاز مایع ژاپن)

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!