کمینه کردن جریمه دیرکرد و بیشینه‌کردن پاداش زودکرد انجام فعالیت‌ها در مسئله MRCPSP/max با استفاده از الگوریتم ژنتیک دو مرحله‌ای

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!