ارائۀ روشی برای مدل‌سازی سیستم با مجموعه دادۀ کوچک به کمک شبکۀ عصبی به‌منظور بهینه‌سازی آن

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!