رویکرد احتمالی در ارائۀ مدل برنامه‌ریزی ریاضی مسئلۀ تخصیص مازاد یک سیستم سری- موازی با به‌کارگیری سیاست تخفیف

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!