کمینه‌سازی ارزش خالص فعلی هزینه‌ها در تعیین اندازۀ دستۀ هماهنگ در یک مدل کنترل موجودی دو رده‌ای

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!