ارائۀ یک الگوریتم رقابت استعماری کارآمد برای حل مسئلۀ زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!