هماهنگ‌سازی زنجیرۀ تأمین دوسطحی با تقاضای احتمالی به‌وسیلۀ قرارداد پاداش فروش اصلاح‌شده با رویکرد هم‌زمان تنبیه و پاداش

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!