بهینه‌سازی قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، سطح کیفیت و هزینه‌های بازاریابی در یک زنجیرة تأمین حلقه بسته با استفاده از نظریة بازی‌ها

ورود

ورود به اکانت شما

@

ثبت نام

اگر شما اکانتی ندارید همین الان اقدام کنید.

ثبت نام کنید!